Gu

Gure misioa

Landare produktu ekologikoen kontsumitzaileen erakunde bat gara, eraldaketa soziala eta tokikoa bilatzen duena, kontsumo eta ekoizpen modu iraunkorrak, bidezkoak, banatzaileak (ez metatzaileak) eta elkarlanekoak (ez bezeroak) sustatuz.

Gure ikuspegia

Landare lankidetza-erakundea izanen da, Iruñerriko topaketa eta kontsumo arduratsuko guneen sare bat bultzatu eta garatzeko helburu izanen duena, eta Ekologiaren, tokiko garapen iraunkorraren eta Ekonomia Soziala eta Solidarioaren printzipioetan oinarrituta.

Gure balioak

1. Produktu agroekologikoak
Kontsumo eta ekoizpen modu iraunkorrak sustatzen ditugu, tokiko ekoizleei lagunduz, lehentasuna emanez kalitatezko ekoizpen agroekologikoari, hurbileko eta sasoiko produktuari, kontsumo askotarikoa, osoa eta eskuragarria ahalbidetzeko asmoz.
2. Ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko bidezko harremanak
Ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harreman justuagoak, banatzaileak (ez metatzaileak) eta lankidetzakoak (ez bezeroak) sortzen ditugu.
3. Lankidetzazko eta partaidetzazko kudeaketa
Lankidetza kudeaketa demokratikorako tresnatzat hartzen dugu, partaidetzan eta lankidetzan oinarritutako antolaketa-eredu horizontal baten bidez proiektu komun bat eraikitzeko balio duena.
4. Irabazi asmorik gabe eta autonomoa
Autogestio-eredu bat bultzatzen dugu, irabazi-asmorik gabekoa eta botere ekonomiko, politiko eta publikoekiko independentea.
5. Ekonomia sozial eta solidarioa (ESS)
ESSren parte gara, pertsonengan oinarritutako alternatiba ekonomikoak sortzeko estrategia gisa, giza garapen iraunkorraren eta parte-hartzailearen zerbitzura jarriak, premia kolektiboak asetzea bilatzen duena, eta ez banakako irabaziak.
6. Eraldaketa soziala eta tokikoa
Gizarte- eta toki-eraldaketa bilatzen dugu, ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-jasangarritasunarekiko konpromisotik abiatuta, ekologiaren, tokiko garapen iraunkorraren eta Ekonomia Sozial eta Solidarioaren printzipioen bitartez.